About us : เกี่ยวกับเรา

บริษัท เน็ตเวิร์คอินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2005 โดย คุณวุฒิภัทร สมานกุล
สำเร็จการศึกษาทางด้าน Master of Science in Information and Communication Technology. Assumption University
โดยมุ่งหวังจะพัฒนาระบบเครือข่ายเว็บไซต์ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบริษัทฯ นั่นเอง

ในปัจจุบัน เรามีการให้บริการหลักๆ 4 ส่วนนั้นคือ
1. จดโดเมน Domain Register เพื่อทำการจองชื่อและจัดทำเว็บไซต์ ทุกนามสกุล .com .net .org รวมไปถึงชื่อภาษาไทยอีกด้วย

2. ให้บริการเว็บโฮสติ้ง Web Hosting เพื่อจัดวางเว็บไซต์ที่ได้ทำเสร็จแล้วออนไลน์ตลอดเวลา 24/7

3. พัฒนาระบบเว็บไซต์ Web Development ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เว็บไซต์บริษัท ห้างร้าน ระบบซื้อขายออนไลน์ ระบบสั่งจองโรงแรม ผ่านเว็บไซต์ ระบบ E-Ticket, E-commerce อื่นๆ รวมไปถึงการดูแลเว็บไซต์ และอัพเดต เว็บไซต์อีกด้วย

4. บริการบริหารจัดการ Social Network ในทุกแพลตฟอร์ม เช่น Facebook, Twister, Intragram, Line.

5. ให้คำปรึกษาการจัดวางระบบเครือข่ายในบริษัท Computer Network and Security system รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด